Expertise en werkgebieden

Expertise
Ik ondersteun zowel individuele als samenwerkende organisaties die zich bezighouden met wonen, welzijn en zorg in combinatie of los van elkaar.
Mijn meerwaarde zit in:

 • vakinhoudelijke kennis en ervaring
 • een heldere toekomstvisie
 • een groot relevant netwerk
 • uitstekende advies- en procesmanagementvaardigheden.

Werkgebieden
Procesmanagement op het terrein van samenwerking:

 • strategische en multidisciplinaire samenwerking;
 • woonservicegebied en gebiedsgericht werken aan wonen-welzijn-zorg samenwerking;
 • multifunctionele accommodatie (MFA's);
 • overbruggen cultuurverschillen tussen zorg, welzijn en vastgoed;
 • innovatie en ontwikkeling nieuwe concepten.

Advisering en procesmanagement bij maatschappelijk ondernemerschap en social enterprices:

 • visie- en strategieontwikkeling;
 • coaching en deskundigheidsbevordering;
 • interim-management.

Advisering op het gebied van vastgoed voor zorg en welzijn:

 • scheiden wonen en zorg en extramuralisering;
 • strategie en conceptontwikkeling intramuraal vastgoed;
 • advisering en procesbegeleiding
 • begeleiden strategische sessies, geven workshops en presentaties, debatleider.

Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad.

 

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl