Documenten en publicaties

De onderstaande documenten zijn óf door mij ontwikkeld voor derden óf bevatten informatie over mij en mijn werk. Klik op de link om een document (pdf) te downloaden.
Liever een gedrukt exemplaar? Neem dan even contact met me op.

 • Een algemene leaflet over Guido de Ruiter (pdf).
 • Voor de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur met dit keer het thema Bouw & Zorg heb ik een column geschreven getiteld “Zo doen we dat, vast goed” over de transformatie van bestaand vastgoed naar de toekomstige vragen en behoeften van kwetsbare mensen. Zie verder de website van Stedebouw & Architectuur.
 • Een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. De ambitie met Samen & Anders is om een bijdrage te leveren aan het wonen en leven van mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie zitten. Over dit concept zijn diverse magazines, rapportages en artikelen verschenen:
  - Presentatie Samen&Anders september 2017
  - Rapportage over wonen en wederkerigheid 2017
  - Samen&Anders magazine 2016
  - Artikel Aedes augustus 2016
  - Magazine najaar 2015
  - Rapport Actiz 2015
 • In deze publicatie van Platform31, die ik samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra schreef, doen we een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.
 • Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed. Deze publicatie bevat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen, namelijk het bevorderen van uitstroom van Beschermd Wonen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie en het voorkomen van instroom in intensievere vormen en settingen. (oktober 2015)
 • Publicatie Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg (augustus 2014) (pdf).
  Namens Platform 31 en Movisie heb ik, samen met een netwerkcollega, deze publicatie geschreven.
  Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente – met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken.
 • Boekje Coalities bouwen in woonservicegebieden (2012).
  Met drie andere procesmanagers van woonservicegebieden in verschillende deelgemeenten in Rotterdam vormden we een intervisiegroep. In dit boekje delen we onze kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Een gedrukt exemplaar wordt op aanvraag graag toegestuurd.
 • Handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties (2011, geactualiseerd in 2012)
  Publicatie geschreven in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.Wie zijn gezicht naar de zon heeft, heeft de schaduw achter zich. 

 

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl