VNG publicatie woon-huurconstructies

Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed. Deze publicatie bevat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen, namelijk het bevorderen van uitstroom van Beschermd Wonen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie en het voorkomen van instroom in intensievere vormen en settingen (oktober 2015).

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl