Coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg

In 2014 en 2015 heb ik, als coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg, de regio Zuid-Kennemerland ondersteund. Dit gebeurde in het kader van het landelijk programma Regionale samenwerking in de Hervorming Langdurige Zorg. Dit programma is vormgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland. In juli 2015 is het eindrapport verschenen over de resultaten en bevindingen van dit landelijk ondersteuningsprogramma. Dit rapport is hier te lezen. Mooi dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl