Publicatie De magic mix van Platform31

Onlangs heeft Platform31 de publicatie De magic mix als zachte landing in de wijk uitgebracht, waarbij de onderzoeksvraag was wat gemixte woonvormen kunnen bijdragen aan een zachte landing in de wijk van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zoals uitstromers uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Naast een brede vergelijking tussen projecten heeft Platform31 in dit onderzoek getoetst in hoeverre ‘magic
mix’-projecten invulling geven aan de volgende randvoorwaarden voor het wonen in de wijk van
mensen met een psychische kwetsbaarheid:

  • een passende woonplek
  • aanwezigheid begeleiding
  • mogelijkheid tot ontmoeting/dagbesteding
  • en buurtmanagement

Een van de onderzoeksprojecten is Samen & Anders, waar ik als innovatie-/procesmanager meewerk aan de omvorming van een zorgcomplex naar een wooncomplex waar sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen (jong en oud) samen wonen op basis van wederkerigheid.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl