Nieuwsbrieven en actualiteit

Hieronder staan de verschillende nieuwsbrieven en berichten die ik heb gepubliceerd.

Nieuwsbrieven

Actualiteit

Ondertekening convenant Langer en Weer Thuis 21-12-2018

De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen. Op 19 december ondertekenden zij hiervoor het convenant Langer en Weer Thuis.

 

Lees verder

Project Leidse regio 22-11-2018

Half oktober ben ik begonnen aan een nieuwe opdracht: projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). In deze rol geef ik integraal sturing aan de transformatie- en decentralisatieopgave van onder andere Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Dat doe ik samen met gemeentelijke collega’s vanuit alle gemeentes en samenwerkingspartners.

Lees verder

Oudere berichten

Publicatie De magic mix van Platform31 22-01-2018

Onlangs heeft Platform31 de publicatie De magic mix als zachte landing in de wijk uitgebracht, waarbij de onderzoeksvraag was wat gemixte woonvormen kunnen bijdragen aan een zachte landing in de wijk van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Een van de onderzoeksprojecten was Samen & Anders, een project waar ik als innovatie-/procesmanager aan meewerk.

Lees verder

GENERO: workshop voeren verkoopgesprek 20-12-2017

Op 14 november gaf ik een workshop aan de leden van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum over het voeren van een verkoopgesprek voor de promotie van ouderenparticipatie. Deze vaardigheid hebben ze nodig om de diverse partijen te overtuigen van het belang van ouderenparticipatie.

Lees verder

Samen & Anders: nominatie innovatieprijs i-Opener 2017 23-11-2017

Het vernieuwende woonconcept Samen & Anders, een project van Laurens Wonen, was genomineerd voor de innovatieprijs 'i-Opener 2017'.

Lees verder

Bijeenkomst zorg voor zorg 04-09-2017

Samen met Valegis Advocaten organiseren we 2 bijeenkomsten waarbij de vraag centraal staat: wat doen we met (psychisch) kwetsbare mensen die niet intramuraal kunnen wonen? Vanuit een algemene en juridische invalshoek gaan we in op de verschillende kwetsbare doelgroepen als het gaat om financiering van opvang en aanpak van overlast.

Lees verder

Vierdaagse inspiratieleerkring Platform31 01-09-2017

Met Platform31 en de VNG Academie begeleid ik de 4-daagse inspiratieleerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’. De eerste reeks vond in de eerste helft van dit jaar plaats. Eind november is de tweede reeks afgerond. Begin 2018 start weer een nieuwe leerkring, daar is nog plaats!

Lees verder

Zo doen we dat, vast goed 23-03-2017

Voor de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur met dit keer het thema Bouw & Zorg heb ik een column geschreven getiteld “Zo doen we dat, vast goed”.

Lees verder

Vernieuwend concept Samen & Anders 16-12-2016

Een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. De ambitie met Samen & Anders is om een bijdrage te leveren aan het wonen en leven van mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie zitten.

Lees verder

Platform31 publicatie Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 31-10-2016

Samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra van Platform31 heb ik een publicatie geschreven over een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.

Lees verder

Blog "Samenwerken" op Beautiful News 14-10-2016

Beautiful News is een platform waar consumenten en het bedrijfsleven met elkaar verbonden worden op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Hoe leuk is het dat zij mijn blog "Samenwerken is samen werken" op hun website hebben geplaatst.

Lees verder

VNG publicatie woon-huurconstructies 10-10-2016

Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed. Deze publicatie bevat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen.

Lees verder

Nieuwe bestemming Simeon & Anna 10-10-2016

De woonzorglocatie Simeon & Anna van Laurens in Rotterdam Zuid krijgt een nieuwe bestemming. Onder het motto Samen & Anders wordt hier een buurtgerichte community opgezet waarin jong en oud door elkaar woont en waar het normaal is dat je wat voor elkaar doet.

Lees verder

Coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg 10-10-2016

In 2014 en 2015 heb ik, als coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg, de regio Zuid-Kennemerland ondersteund. Dit gebeurde in het kader van het landelijk programma Regionale samenwerking in de Hervorming Langdurige Zorg.

Lees verder

Nieuw welzijnsconcept SamSam burenhulp 10-10-2016

Via In voor zorg!, Thematranche Welzijn, heb ik welzijnsorganisatie Vivaan gecoacht. Zij hebben een nieuw welzijnsconcept ontwikkeld, te weten SamSam burenhulp. Dit is een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van burgers voor onderlinge hulp.

Lees verder


Meld u aan voor mijn nieuwsbrief

 
 

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl