Nieuwsbrieven en actualiteit

Hieronder staan de verschillende nieuwsbrieven en berichten die ik heb gepubliceerd.

Nieuwsbrieven

Actualiteit

Zo doen we dat, vast goed 23-03-2017

Voor de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur met dit keer het thema Bouw & Zorg heb ik een column geschreven getiteld “Zo doen we dat, vast goed”.

Lees verder

Vernieuwend concept Samen & Anders 16-12-2016

Een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. De ambitie met Samen & Anders is om een bijdrage te leveren aan het wonen en leven van mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie zitten.

Lees verder

Platform31 publicatie Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 31-10-2016

Samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra van Platform31 heb ik een publicatie geschreven over een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.

Lees verder

Vierdaagse inspiratieleerkring Platform31 14-10-2016

Op verzoek van de ministeries van VWS en BZK heeft Platform31 samen met de VNG een leerkring ontwikkeld voor gemeenten over "het ontwikkelen van visie op wonen en zorg". Dit ter uitbreiding en ondersteuning van het programma Langer Thuis. Samen met Platform31 ben ik procesbegeleider bij deze twee leerkringen.

Lees verder

Blog "Samenwerken" op Beautiful News 14-10-2016

Beautiful News is een platform waar consumenten en het bedrijfsleven met elkaar verbonden worden op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Hoe leuk is het dat zij mijn blog "Samenwerken is samen werken" op hun website hebben geplaatst.

Lees verder

VNG publicatie woon-huurconstructies 10-10-2016

Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed. Deze publicatie bevat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen.

Lees verder

Nieuwe bestemming Simeon & Anna 10-10-2016

De woonzorglocatie Simeon & Anna van Laurens in Rotterdam Zuid krijgt een nieuwe bestemming. Onder het motto Samen & Anders wordt hier een buurtgerichte community opgezet waarin jong en oud door elkaar woont en waar het normaal is dat je wat voor elkaar doet.

Lees verder

Oudere berichten

Coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg 10-10-2016

In 2014 en 2015 heb ik, als coach en secretaris Hervorming Langdurige Zorg, de regio Zuid-Kennemerland ondersteund. Dit gebeurde in het kader van het landelijk programma Regionale samenwerking in de Hervorming Langdurige Zorg.

Lees verder

Nieuw welzijnsconcept SamSam burenhulp 10-10-2016

Via In voor zorg!, Thematranche Welzijn, heb ik welzijnsorganisatie Vivaan gecoacht. Zij hebben een nieuw welzijnsconcept ontwikkeld, te weten SamSam burenhulp. Dit is een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van burgers voor onderlinge hulp.

Lees verder


Meld u aan voor mijn nieuwsbrief

 
 

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl