Werkwijze

Werkwijze
Het moet voor iedere opdrachtgever en iedere partij die met mij samenwerkt duidelijk zijn wat hij of zij van mij kan verwachten. Hierbij zaken die ik belangrijk vind.

Doel werk
Bij opdrachten stel ik mij altijd ten doel om betere leefomgevingen te ontwikkelen. Het gaat erom zelfstandigheid te faciliteren door mensen te helpen en te ondersteunen als dat gewenst of nodig is. Iedereen moet daarbij de keuzevrijheid hebben om al dan niet gebruik te maken van het aanbod.

Integrale aanpak
Voor mij is zonneklaar dat de enige manier om dit doel te bereiken een integraal aanbod van wonen, welzijn en zorg is. Bij een integraal aanbod hoort een integrale aanpak. Een heldere mix van proces, structuur en inhoud die verschillende partijen, met elk een eigen cultuur en belangen, daadwerkelijk met elkaar laat samenwerken. Zo bereik je samen aantoonbaar meer.

Inzichtelijke stappen
Alle stappen en acties voor en tijdens een traject maak ik voor u inzichtelijk. Zo staat u nooit voor verrassingen. Is het nodig afspraken te wijzigen, dan bespreken we dit vooraf. 
Als we hebben afgesproken dat ik een proces begeleid, dan neem ik ook de verantwoordelijkheid voor de voortgang. 
Afhankelijk van het type opdracht kies ik in overleg met u een bepaalde methode. Afspraken kom ik snel en correct na.
Bij een opdracht bent u verzekerd van volledige inzet van mij met al mijn kennis. Een opdracht waarvan ik op voorhand zie dat deze niet past bij mijn expertise neem ik niet aan.

Methode
Afhankelijk van het type opdracht werk ik met een bepaalde methode, vaak een mix van methodes waarbij ik onder andere gebruik maak van de onderstaande drie.

De wybermethode die uitgaat van processtappen: 

  1. Vooraf: besluit over doelstellingen, proces, inhoud van de processtap
  2. In processtap: verbreden naar inhoud
  3. Einde processtap: versmallen naar volgend besluit met
    a. evaluatie vorige processtap
    b. besluit over volgende processtap
  4. Start volgende processtap (= volgende wyber)

Wyber methode

Het Nomadisch ontwikkelen
Nomaden passen zich telkens aan de omstandigheden aan en nemen afscheid van plekken die geen dienst meer doen. Tijdens hun reizen weten ze ongeveer waar ze naartoe willen, maar ze komen daar niet via gebaande paden. Er zijn geen geasfalteerde wegen en al helemaal geen wegwijzers. Ze moeten de route zelf ontdekken.
Bij het toepassen van deze methode is het eindplaatje ongeveer bekend, maar de weg ernaartoe nog onbegaan. We laten het veranderproces niet volledig langs vooraf bedachte stappen verlopen, maar we veranderen vanuit een heldere visie en ambitie. Al zwervend en ontdekkend gaan we naar het doel en verkennen de horizon achter de zandheuvel, en creëren daarmee kansen die we vooraf niet konden bedenken. En zo passen we ons flexibel aan naar de continu veranderende werkelijkheid.

Value-based Project Management
Daarnaast werk ik ook met Value Based Project Management, een aanpak voor chaordische projecten. Dat zijn vaak complexe projecten waar veel onduidelijkheid en vaagheid bestaat, met name over het te leveren resultaat. Het project wordt vraaggedreven, in plaats van resultaatgedreven. Value-based Project Management levert een set van elf interventies. Door die interventies in samenhang met elkaar te plegen wordt gezamenlijk gewerkt aan een resultaat gebaseerd op de oorspronkelijke vraag.

Communicatie
Ik communiceer open, helder en proactief met al mijn relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Dat komt het vertrouwen en het resultaat ten goede.

Vertrouwelijkheid
In veel gevallen werk ik met vertrouwelijke gegevens. Ik besef dat ten volle en ga altijd discreet met informatie van opdrachtgevers en projecten om.

Kwaliteit
Ik onderschrijf de gedragscode van de OOA. Verdere informatie over de OOA is te vinden op de website www.ooa.nl.

OOA

Well done is better than well said.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl